Ispis

ZAKLJUČAK O DODJELI I VISINI STUDENSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2015/2016

Temeljem članka 34. Statuta Općine Žumberak (“Glasnik zagrebačke Županije br. (29/09, 08/12, 14/13) Općinsko vijeće Općine Žumberak na svojoj 13 sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

ZAKLJUČAK

O DODJELI I VISINI STUDENSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2015/2016

 

 

Članak 1.

Utvrđuje se da će Općina Žumberak za akademsku godinu 2015/2016. dodijeliti ukupno 5 stipendije.

Članak 2.

Visina mjesečnog iznosa stipendije u akademskoj godini 2015/2016. iznosi =500,00 (pedstokuna) po studentu/mjesečno.

 

Pravo na stipendiju ostvaruju:

-redoviti studenti, te da nisu ponavljali godinu u posljednje dvije godine školovanja.

– da nisu stariji od 26 godina

-da je prijavljeno prebivalište na području Općine Žumberak najmanje tri godine.

 

Članak 3.

Sredstva su planirana u proračunu općine Žumberak na poziciji R-039 Stipendije i školarine .

 

Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

 

 

Klassa: 021-01/15-01-06

Urbroj : 238/34-15-13-01

Kostanjevac 22.prosinac 2015.

 

Predsjednik općinskog vijeća

Ivica Berdik v.r.