Ispis

JAVNA NABAVA

2024. GODINA -PLAN NABAVE

Plan nabave za 2024. godinu

Plana nabave za 2024. godinu ispis iz elektroničkog oglasnika

https://eojn.hr/plan-eo/1729

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Evidencija sklopljenih ugovora u 2023. godini

2023.  GODINA -JEDNOSTAVNA NABAVA

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik -Javna rasvjeta

Ponudbeni List

2023. GODINA -PLAN NABAVE

Plan nabave u 2023. godini – II. izmjene i dopune

Plan nabave u 2023. godini – I. Izmjene i dopune

Plan nabave za 2023. godinu

2022. GODINA-JEDNOSTAVNA NABAVA

Plan nabave za 2022. godinu

Evidencija sklopljenih ugovora u 2022. godini

2021. GODINA-JEDNOSTVANA NABAVA

Registar ugovora i okvirnih sporazuma u 2021. godini

Evidencija sklopljenih Ugovora u 2021. godini

Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Kulturnog centra “ŽUMBERAK” u Kostanjevcu

OBAVIJEST O PROMJENI

Prilikom pisanja dokumentacije zabunom je napisani datum za dostavu dokumentacije do 23.KOLOVOZA 2021. te se isti mijenja te je rok za dostavu dokumentacije 23.SRPNJA 2021. do 12:00 sati , Ostali podaci su nepromijenjeni.

Kostanjevac 19.07.2021.

Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Kulturnog centra “ŽUMBERAK” u Kostanjevcu

Plan nabave u 2021. godini

2020. GODINA-JEDNOSTAVNA NABAVA

Evidencija sklopljenih ugovora u 2020. godini

2019. GODINA – JEDNOSTAVNA NABAVA

Evidencija sklopljenih ugovora u 2019. godini

NATJEČAJ: uređenje Parka Sošice na lokaciji Sošice

Natječajna dokumentacija

NATJEČAJ 3:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

PONUDBENI LIST

TROŠKOVNIK

______________________________________________________________________________________________________

NATJEČAJ 2:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

PONUDBENI LIST

TROŠKOVNIK

______________________________________________________________________________________________________

NATJEČAJ 1:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

PONUDBENI LIST

TROŠKOVNIK

______________________________________________________________________________________________

 Početak postupka JAVNE NABAVE -NABAVA ENERGETSKE USLUGE PROVOĐENJEM MJERA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI SASTAVA JAVNE RASVJETE OPĆINE ŽUMBERAK

Plan nabave za 2018. godinu

Poziv na dostavu ponuda do 12.11.2018. – Modernizacija i asfaltiranje lokalnih prometnica na području Općine Žumberak

III.Izmjene i dopune plana nabave robe,usluga i ustupanje radova u 2018. godini

II.Izmjene i dopune plana nabave roba,usluga i ustupanje radova u 2018. godini

Modernizacija i asfaltiranje prometnica na području općine Žumberak-Natječajna dokumentacija

Izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave roba i usluga te ustupanje radova u 2018. godini

Registar Ugovora o javnoj nabavi za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjena plana nabave roba i usluga za 2017. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2017. godinu i okvirnih sporazuma

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Plan nabave roba i usluga te ustupanje radova u 2017. godini

Evidencija sklopljenih ugovora za 2017. godinu

Dopuna plana nabave za 2016. godinu

Dopuna plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave u 2016. godini

Plan nabave

Plan nabave u 2015. godini

Plan nabave

Podaci o isplaćenim donacijama za 2015.

Podaci o isplaćenim donacijama za 2015.

Evidencija ostalih zaključenih ugovora u 2015. godini stanje na dan 31.12.2015.

Evidencija ostalih zaključenih ugovora u 2015. godini stanje na dan 31.12.2015.

Evidencija ugovora za robe,radove i usluge bagatelne vrijednosti u 2015. godini stanje na dan 31.12.2015.

Evidencija ugovora za robe,radove i usluge bagatelne vrijednosti u 2015. godini stanje na dan 31.12.2015.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini

Natječaji u godini 2014.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014.

Natječaji u godini 2009.

Naslov : Asfaltiranje-modernizacija nerazvrstane ceste Hartje-Sopote-Sošice
Opis : Asfaltiranje-modernizacija nerazvrstane ceste Hartje-Sopote-Sošice
Vrsta objave : Poziv na nadmetanje
Objavljeno dana : 30.09.2011
Broj objave : N-02-V-137786-290911
Preuzmite dokument u .pdf formatu

Naslov : Građevinsko-obrtnički radovi na rekonstrukciji krovišta zgrade stare škole u Sošicama – budući dom kulture “Tadija Smičiklas”
Opis : Građevinsko-obrtnički radovi na rekonstrukciji krovišta stare škole u Sošicama – budući Dom kulture “Tadija Smičiklas”
Vrsta objave : Poziv na nadmetanje (male vrijed.)
Objavljeno dana : 16.10.2009
Broj objave : N-16-M-144859-151009

Preuzmite dokument natječaja u .pdf formatu


Natječaji u godini 2008.

Naslov : ARHEOLOŠKI I KONZERVATORSKI RADOVI NA STAROM GRADU ŽUMBERKU
Opis : ARHEOLOŠKI KONZERVATORSKI RADOVI
Vrsta objave : Obavijest o sklopljenim ugovorima (male vrijed.)
Objavljeno dana : 11.12.2008
Broj objave : N-17-M-134274-220908

Preuzmite dokument natječaja u .pdf formatu

Obavijest o skljopenom ugovoru u .pdf formatu


Naslov : Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Žumberak
Opis : Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Žumberak
Vrsta objave : Obavijest o sklopljenim ugovorima
Objavljeno dana : 11.12.2008
Broj objave : N-03-V-151567-101208

Preuzmite dokument natječaja u .pdf formatu

Obavijest o skljopenom ugovoru u .pdf formatu


Naslov : Izgradnja cjevovoda na području Općine Žumberak Cjevovod “SOŠICE” -III etapa
Opis : Vodovod “SOŠICE” -III etapa
Vrsta objave : Obavijest o sklopljenim ugovorima
Objavljeno dana : 11.12.2008
Broj objave : N-03-V-151584-101208

Preuzmite dokument natječaja u .pdf formatu

Obavijest o skljopenom ugovoru u .pdf formatu


Naslov : Izgradnja magistralnog vodovoda Cjevovod “SOŠICE” -III etapa
Opis : Vodovod “SOŠICE” -III etapa
Vrsta objave : Objava o poništenju nadmetanja/ispravku objave
Objavljeno dana : 20.11.2008
Broj objave : N-14-V-146799-191108

Preuzmite dokument natječaja u .pdf formatu


Naslov : Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Žumberak Cjevovod “SOŠICE” -III etapa
Opis : Vodovod “SOŠICE” -III etapa
Vrsta objave : Poziv na nadmetanje
Objavljeno dana : 18.11.2008
Broj objave : N-02-V-145904-141108

Preuzmite dokument natječaja u .pdf formatu


Naslov : Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Žumberak
Opis : Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Žumberak
Vrsta objave : Poziv na nadmetanje
Objavljeno dana : 17.11.2008
Broj objave : N-02-V-145762-141108

Preuzmite dokument natječaja u .pdf formatu


Naslov : ARHEOLOŠKI I KONZERVATORSKI RADOVI NA STAROM GRADU ŽUMBERKU
Opis : ARHEOLOŠKI KONZERVATORSKI RADOVI
Vrsta objave : Poziv na nadmetanje (male vrijed.)
Objavljeno dana : 11.09.2008
Broj objave : N-16-M-131883-100908

Preuzmite dokument natječaja u .pdf formatu


Naslov : I faza gradnje muzeja na otvorenom-Budinjak
Opis : I faza gradnje muzeja na otvorenom u naselju Budinjak
Vrsta objave : Poziv na nadmetanje (male vrijed.)
Objavljeno dana : 26.06.2008
Broj objave : N-16-M-116471-180608

Preuzmite dokument natječaja u .pdf formatu