Ispis

“Komunalno Žumberak” – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

2024. GODINA

Cjenik ukopa i pratećih poslova u primjeni od 01.04.2024. godine

2023. GODINA

Referentna stranica za 2023. godinu

GFI za 2023. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu

Bilješke uz financijske izvještaja za 2023. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2023. godinu

Potvrda o predaji dokumentacija za 2023. godinu

Izvještaj o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

Izvješće o donacijama u 2023. godini

2022.  GODINA

Izvješće o donacijama u 2022. godini

GFI za 2022. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu

Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu

Potvrda o predaji dokumentacije za 2022. godinu

Referentna stranica za 2022. godinu

Izvješće o radu za 2022. godinu

2021. GODINA

GFI za 2021. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2021. godinu

Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu

Potvrda o predaji dokumentacije za 2021. godinu

Cjenik ukopa i pratećih poslova

Izvješće o donacijama u 2021. godini

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

2020. GODINA

Izvješće o donacijama u 2020. godini

GFI za 2020. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2020. godinu

Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu

Potvrda o predaji dokumentacije za 2020. godinu

2019. GODINA

Izvješće o donacijama za 2019. godinu

GFI ZA 2019 GODINU

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2019. godinu

Potvrda o predaji dokumentacije za 2019. godinu

2018. GODINA

Potvrda o predaji dokumentacije za 2018. godinu

Odluka o utvrđivanju financijskog izvještaja za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

GFI ZA 2018. godinu

Izvješće o donacijama za 2018. godinu

2017. GODINA

Potvrda o zaprimanju dokumentacije za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2017. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu

GFI za 2017. godinu

 Izvješće o donacijama za 2017. godinu

2016. GODINA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu

GFI za 2016. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2016. godinu

Izvješće o donacijama za 2016. godinu-Komunalno Žumberak d.o.o.

2013.-2015. GODINE

Komunalno Žumberak-izvještaj 2015

Komunalno Žumberak -izvještaj 2015 drugi dio

Komunalno Žumberak- bruto bilanca 2015

Komunalno Žumberak- 2014 godina

Komunalno Žumberak – 2013 godina