Broj pregleda: 15

STRATEŠKA POCIJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ – 4. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

https://www.dropbox.com/s/cup75p25rlr4rbk/PRIJEDLOG%20ODLUKE-KOJOM%20SE%20POTVR%C4%90UJE%20DA%20NIJE%20POTREBNO%20PROVESTI%20STRATE%C5%A0KU%20PROCJENU%20UTJECAJA%20NA%20OKOLI%C5%A0.pdf?dl=0


Broj pregleda: 47

OBAVIJEST O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

https://www.dropbox.com/s/jpsokz5mkdnes9q/ODVOZ%20GLOMAZNOG%20OTPADA.pdf?dl=0

 

https://www.dropbox.com/s/n068005uc050p5g/OBAVIJEST%20O%20PODNO%C5%A0ENJU%20PRIGOVORA.pdf?dl=0

 

 


Broj pregleda: 35

OBJAVA BIRAČIMA

https://www.dropbox.com/s/oclt8pqxsgsn6ic/OBJAVA%20BIRA%C4%8CIMA.pdf?dl=0


Broj pregleda: 30

Poziv na ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (traktorske prskalice i raspršivači)

Svi uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja moraju biti ispitani sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN. 14/2014) do kraja 2016. godine!

Ispitivanje provode ovlaštene stanice Ministarstva poljoprivrede!

Dana 07.06.2016. u utorak isto ispitivanje se provodi na području Općine Krašić kod Agro centra!

Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja