Broj pregleda: 47

OBAVIJEST : o proglašenju elementarne nepogode za područje Općine Žumberak od strane Župana Zagrebačke županije

U četvrtak navečer je područje Općine i susjedna područja zahvatilo olujno nevrijeme te je odmah nakon obilaska terena načelnik Općine Žumberak   u petak uputio zahtjev županu Zagrebačke županije Stjepanu Kožiću za proglašenjem elementarne nepogode za područje Općine Žumberak . Navedeni zahtjev je potvrđen u utorak, 07.lipnja kada je župan usvojio zahtjev i proglasio Elementarnu nepogodu za područje Općina Krašić i Žumberak te susjednog Grada Jastrebarsko. Odluka se nalazi u prilogu. Pozivamo sve koji imaju veća oštećenja na stambenim objektima, opremi, ostalim dobrima, kao i na poljoprivrednim kulturama da predaju popunjene obrasce za prijavu štete od prirodne nepogode u prostorijama Općine Žumberak Kostanjevac 5. ili putem elektronske pošte[email protected]

Rok za podnošenje prijava je   8 dana od  proglašenja Elementarne nepogode. Obrasci za prijavu štete nalaze se u prilogu.

https://www.dropbox.com/s/w722dgbh3f3no28/Odluka%20o%20progla%C5%A1enju%20prirodne%20nepogode%20tu%C4%8Da%20.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/gtic2lm23ez9scl/PN%20-poljoprivredne%20kulture%20.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/tht2ibopcdwdlm5/Obrazac%20PN%20-Imovina%20.pdf?dl=0

Rok za dostavu dokumentacije/prijave štete  je 14.06.2021. do 15,00 sati.

U Kostanjevcu  7. lipnja 2022.


Broj pregleda: 39

OBAVIJEST EKO FLOR KORISNICIMA

https://www.dropbox.com/s/z7b6w8bqmzwsgjg/scan0204.pdf?dl=0


Broj pregleda: 45

J A V N I P O Z I V – za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Općini Žumberak iz sredstava Proračuna Općine Žumberak za 2022. godinu

https://www.dropbox.com/s/xfz2nvklweio1bq/Javni%20poziv%20za%202022.docx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/vyqftue8odnad5u/OBRAZAC%20PRIJAVE%20%281%29.docx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/pwcra6dow1dye3h/Kopija%20Obrazac_PROT-POT-1-3.xls?dl=0


Broj pregleda: 120

ZEMLJOKNJIŽNI POSTUPCI GRUNTOVNICE JASTREBARSKO

https://www.dropbox.com/s/s3qzax26l528haf/RJESENJE_O_OTVARANJU_POJEDINACNOG_ISPRAVNOG_POSTUPKA_Z-23854-2021.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/nu23ubuedtbi1do/RJESENJE_O_OTVARANJU_POJEDINACNOG_ISPRAVNOG_POSTUPKA_Z-25214-2021.pdf?dl=0