Broj pregleda: 27

Revizija plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. godinu

 

Obrazac za savjetovanje sa javnošću

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Žumberak za razdoblje 2018.-2023. godinu

 

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

 

PGO-ŽUMBERAK (revizija plana)

 

 

 

 

 

 


Broj pregleda: 55

Obavijest korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada sa područja općine Žumberak

Obavijest korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada

 

Odluka o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Broj pregleda: 68

Javni poziv za dodjelu stipendije svim redovnim studentima sa područja Općine Žumberak

Javni poziv

 

 


Broj pregleda: 20

Čestitka povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana

Božićna čestitka