Broj pregleda: 29

EKO-FLOR PLUS d.o.o. obavijest korisnicima usluga

https://www.dropbox.com/scl/fi/xuj8n7wpdl306vcgkfbo2/scan0287.pdf?rlkey=c6gr7y5azdnpe6hwnk5ldetvo&dl=0


Broj pregleda: 46

Projekt modernizacije javne rasvjete te uređivanje i modernizacija lokalne prometnice

Općina Žumberak je u 2022. godini potpisala sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije 2 ugovora koja su se odnosila na Modernizaciju javne rasvjete II faza i Ugovor o asfaltiranju cesta na području općine Žumberak.

Vrijednost Ugovora za javnu rasvjetu je bila 140.000,00 kn , dok za asfaltiranje prometnica je bila 210.000,00 kn.

Realizacija projekata je izvršena u 2023. godini.

Vrijednost projekta javne rasvjete je bila 31.558,75 € sa pdv-om, od toga Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije projekt je financiralo u iznosu od 18.581,19 € ( odnosno 140.000,00 kn) razliku od 12.977,56 je Općina Žumberak financirala iz vlastitih sredstava.

Navedenim projektom je realizirana zamjena od 100 lampi starih lampi novim rasvjetnim tijelima.

U 2022. godini također je Općina Žumberak potpisala Ugovor sa Zagrebačkom Županijom za modernizaciju prometnice gdje je vrijednost Ugovora iznosila 350.000,00 kn.

U 2023. godini je odlučeno da će se Projekat modernizacije Stanišići-Donji Oštrc proširiti te će se uključiti i modernizacija Kupčina Žumberačka- Stupe , te je došlo do sklapanja novog Ugovora sa Zagrebačkom Županijom te je vrijednost Ugovora iznosila 55.000,00 €.

U kolovozu 2023. godine započeo je postupak Javne nabave za odabir izvođača radova te je ugovor sklopljen sa najpovoljnijim izvođačem Ceste Karlovac d.d.

Ukupna vrijednost projekta je iznosila 301.046,20 € od čega je račun izvođača radova iznosio 297.417,51 € dok se ostali dio odnosi na Stručni nadzor.

Iz svega proizlazi da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije projekt sufinanciralo iznosom od 27.871,79 € ( odnosno 210.000,00 kn ) Zagrebačka županija je sufinancirala iznosom od 101.452,98 €, dok je Općina Žumberak iz vlastitih sredstava odvojila iznos od 171.721,43 €.

Navedenim projektom je modernizirano ukupno 11.000,00 m2 prometnica i olakšan je pristup glavnim županijskim prometnicama.


Broj pregleda: 17

Javni poziv svim redovnim studentima sa područja Općine Žumberak za akademsku godinu 2023./2024.

https://www.dropbox.com/scl/fi/ydwnvau3g6pauiw761otp/Javni-poziv-svim-redovnim-studentima-23-24.pdf?rlkey=ug7x9adqpnoiuracpwaeamqak&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/8c58wrkqmlrv2uomt614p/Odluka-o-stipendiranju-redovnih-studenata-23-24.pdf?rlkey=z5fdf36j3taiabkjxvqc3t9br&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/imuhdyuub9ebu09eev5mc/ZAHTJEV-ZA-STIPENDIJU-2023-2024.doc?rlkey=59c18r2qkyyrd42zrmo2unieu&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/5rqo1ii4bk3rz87x1zo94/Izjava-studenta-da-ne-prima-drugu-stipendiju-23-24.doc?rlkey=tlca192ar9p0cg9twfgyzh1cq&dl=0


Broj pregleda: 35

Informiranje građana i turista

https://www.dropbox.com/s/28czovlit29r3nx/ODGOVORNO%20LJETOVANJE_compressed.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/28czovlit29r3nx/ODGOVORNO%20LJETOVANJE_compressed.pdf?dl=0