Općina Žumberak

Pravilnik o unutarnjem redu Općine Žumberak

Na temelju članka 53. Stavka 1. Statuta Općine Žumberak (Glasnik Zagrebačke županije broj 05/2006) Poglavarstvo Općine Žumberak na sjednici održanoj 18.01.2009. godine donijelo je   PRAVILNIK o unutarnjem redu I.OPĆE ODREDBE   Članak 1. Ovim pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje […]

Odluka o davanju Koncesije

Odluka o davanju koncesije  

Na temelju članka 52 i 53. Statuta Općine Žumberak (“Glasnik Zagrebačke županije» broj 05/2006) te članka 21. Poslovnika Općinskog Poglavarstva Općine Žumberak (Glasnik Zagrebačke županije broj16/2007 ). Općinsko poglavarstvo Općine Žumberak na 7. redovnoj sjednici održanoj 03.09.2007. godine donijelo je […]