Ispis

Izrada III izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja općine Žumberak

Zbog poteškoća u kojima su se našli stanovnici općine Žumberak vezano za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, donesena je odluka o izradi III izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja općine Žumberak, te digitalne obrade postojećeg Prostornog Plana općine Žumberak.

Dana 25. veljače 1013.g. sklopljeni su Ugovori o izradi III izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja općine Žumberak, te digitalne obrade postojećeg Prostornog Plana općine Žumberak s URBING d.o.o. Zagreb.

Pozivaju se svi zainteresirani koji imaju bespravno izgrađene objekte izvan građevinskog područja općine Žumberak da podnesu pisani zahtjev za proširenje katastarske čestice u građevinsku zonu. Zahtjevu treba priložiti kopiju katastarskog plana za k.č. koja se navodi u zahtjevu. Rok za predaju zahtjeva je 20. 03.2013.g. u općini Žumberak, Kostanjevac 5; 10 455 Kostanjevac.