Ispis

VODE ŽUMBERAK – Podaci za kontakt i osnovne informacije

Podaci za kontakt i osnovne informacije

VODE ŽUMBERAK d.o.o.

Sjedište
10455 Kostanjevac, Kostanjevac 5
Telefon: 01 /6279907
Fax:01/6272186

E-mail: [email protected]

Matični broj

04358619
OIB

56621704946
Registarski sud
Trgovački sud u Zagrebu
Tvrtka

VODE ŽUMBERAK
društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju
Skraćena tvrtka
VODE ŽUMBERAK d.o.o.
Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću
Vode Žumberak : Registrirane djelatnosti
– djelatnost javne vodoopskrbe
– djelatnost javne odvodnje
Vode Žumberak Članovi uprave – likvidatori
Svjetlana Ognjanovac Josipović, rođena 29.10.1972
Funkcija – direktor
Ovlaštenje – zastupa društvo pojedinačno i samostalno

 Cjenik vodnih usluga

PRAVNI ODNOSI
Temeljni akt:
Odluka o osnivanju nove tvrtke za distribuciju vode na području Općine Žumberak od 19. prosinca 2013. godine.

Zakon o vodama (“Narodne novine”, broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14)
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine”,broj 153/09, 90/11 i 56/13)
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (“Narodne novine”, broj 56/13“)
Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijene vodnih usluga pokriva(“Narodne novine”, broj 112/10)
Ureda o visini naknade za zaštitu vode(“Narodne novine”, broj 82/10, 83/12 i 151/13)
Uredba o visini naknade za korištenje voda(“Narodne novine”, broj 82/10, 83/12 i 10/14)

Odluka o cijeni vodnih usluga

NAPOMENA:
Funkciju direktora poduzeća gđa. Ognjanovac Josipović obavlja bez ikakve naknade..