Ispis

Održana javna tribina

U petak 15 . 02.2013.g. u 13,00 sati u vijećnici općine Žumberak održana je javna tribina o postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području općine Žumberak.

Na tribini su sudjelovali načelnik općine Žumberak Zdenko Šiljak, zamjenik načelnika Marko Vlahović, inžinjer građevine Robert Šelendić, projektant Vladimir Pačić i geodet Martin Lončarić, također je prisustvovalo 50-tak mještana općine Žumberak.U prvom dijelu sastanka prezentiran je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s specifičnim pogledom na područje općine Žumberak. Pošto se općina Žumberak nalazi na području Parka Prirode Žumberak – Samoborsko gorje nažalost svi objekti izgrađeni nakon 1968.g. neće se moći legalizirati osim objekata koji se nalaze unutar građevinskog područja općine Žumberak.

Slijedom navedenog općina Žumberak da bi olakšala legalizaciju objekata izvan građevinskog područja donjela je Odluku o izmjenama prostornog plana općine Žumberak s ciljem preraspodjele građevinskog područja prema objektima koji se nalaze trenutno izvan građevinske zone.

Općina Žumberak donjela je odluku o umanjenim cijenama za plaćanje komunalnog doprinosa na sjednici općinskog Vijeća održanoj 14. studenog 2011.g., Glasnik Zagrebačke Županije br. 08/2012.

Umanjene cijene vrijede do 30. lipnja 2013.g., odnose se isključivo na nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN br. 101/11).

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine iznosi:

1. I zona – 18,00 kn

2. II zona – 10,00 kn

3. III zona – 5,00 kn.

Iznos komunalnog doprinosa uplačuje se u Proračun općine Žumberak.

Također postoji naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (kazna) do 300 m3 iznosi 4,00 kn/m3, iznad 300 m3 10,00 kn/m3 koja se uplačuje u Državni Proračun. Također je potrebno platiti vodni doprinos od 7,50 kn/m3 Hrvatskim Vodama.

Iznos komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (kazna) i vodnog doprinosa može se platiti u ratama. Ukoliko se naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (kazna) plaća odjednom u cijelosti odobrava se popust od 25%.

Prosječna cijena geodetskih usluga iznosi od 2.500,00 do 3.500,00 kn, a usluge projektanta od 3.500,00 kn na dalje ovisno o složenosti izgrađenog objekta.

Pozivaju se svi koji žele legalizirati svoje objekte da poštivaju rok 30. lipanj 2013.g., a sve detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 01/ 62 79 907, te e-mail: [email protected] ili [email protected].