Ispis

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Općina Žumberak nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objavljuje Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unapređenja mrežne pristupačnosti.

Općenito

Stranica www.zumberak.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Napravljene su izmjene kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.Općina Žumberak prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Općina Žumberak kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Općina Žumberak nastoji svoje mrežne stranice

www.zumberak.hr

 učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

– jednostavno mijenjanje veličine slova (fonta) i mrežne stranice jednostavnu navigaciju bez gubitka okolnog teksta prilikom povećavanja fonta,

– individualna prilagodba debljine slova, slovnog razmaka i proreda teksta,

– jednostavno mijenjanja vrste fonta klikom/dodirom u font pogodan za osobe s disleksijom ,

– postizanje dobrog kontrasta u odnosu na pozadinu cijele stranice i pozadinu svih tekstualnih okvira, te opcija promjene kontrasta.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija

www.zumberak.hr

usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, ali uz neke iznimke.

 

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida

Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Pojedini akti objavljeni su na službenim web stranicama Općine kako bi se vidio legitiman potpis i pečat na dokumentu, također i za trgovačka društva u vlasništvu i suvlasništvu Općine Žumberak.

Nepotpun tekstualni opis

Dio slika nema prikladan tekstualni opis (Alt tekst)

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Žumberak će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri da bi bili u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.zumberak.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice

www.zumberak.hr

implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Promjena kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom izbornika alata za pristupačnost u gornjem desnom uglu mrežnog mjesta.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 21. kolovoza 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice

www.zumberak.hr

korisnici mogu uputiti:

E-Posta: [email protected]

Telefon: +385 1 6279907

Adresa: Općina Žumberak , Kostanjevac 5. , 10455 Kostanjevac

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 6279907 ili putem elektroničke pošte: [email protected]

U Kostanjevcu 02.09.2021. godine.

_____________________________________________________________________________________________________

Obrazac za početnu samoprocjenu

OBRAZAC ZA SAMOPROCJENU

Tijelo javnog sektora:Općina Žumberak
Web adresa mrežnih stranica:www.zumberak.hr

Kostanjevac  02. rujna 2021. godine

ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI PRISTUPAČNOST OSIGURANA
DA NE NIJE PRIMJENJIVO NE MOGU PROCIJENITI
koriste li se za tekst jednostavni, čitljivi fontovi bez serif obilježja X
je li sav tekst poravnan po lijevoj margini X
je li moguće promjena veličine slova bez gubitka okolnog teksta (sadržaja) X
postoji li opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom X
je li dobar kontrast teksta, tekstualnih okvira i slika u odnosu na pozadinu stranica X
postoji li opcija promjene kontrasta na stranici X
jesu li jasno označeni bljeskajući elementi stranice X
sadrže li slike, grafovi i dijagrami <alt> atribute X
sadrže li slike grafovi i dijagrami kratki tekstualni opis X
ima li opis funkcija slike prednost pred opisom njenog sadržaja X
odabiru li se izbornici klikom na poveznicu umjesto prelaskom preko nje X
jesu li poveznice u tekstu na stranici podcrtane ili označene na drugi jasan način X
jesu li poveznice deskriptivne i pružaju li informaciju o sadržaju na koji vode X
imaju li video zapisi podnaslove na hrvatskom jeziku X
jesu li  na snimljenim audio i video materijalima zvukovi jasni i razumljivi X
je li veličina ikona zadovoljavajuća X
je li moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice X
jesu li datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana X