Ispis

Plan upravljanja vodama za razdoblje 2013. – 2018.g.

Prema planu Hrvatskih voda osigurana su financijska sredstva za izgradnju preostale vodne infrastrukture na vodoopskrbnom sustavu Žumberak.
Planirana financijska sredstva iznose 18.800.000,00 kn, koja će se koristiti sukladno važećim potvrdama glavnih projekata u razdoblju 2013. – 2018.g.


Izgradnja vodospredmnika i cjevovoda

  1. “Sošice” I etapa – bunarsko okno Tratine i vodosprema Sošice 200m3
  2. Vodoopskrba naselja Stupe, Kupčina Žumberačka, Morduš, Bernardići i Žamarije, ukupna dužina vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 9.082 m.
  3. Vodospremnik “KRIŽ” volumen 100m3 služi za opskrbu stanovništva sanitarnom ispravnom vodom naselja Tupčina, Donji Oštrc, Duralije i Jankovići.
  4. Izgradnja vodospremnika Kordići Žumberački 100m3,
  5. Izgradnja cjevovoda PEHD 110 Sošice – Kordići Žumberački – Plavci – Visoče – Radinovo Brdo cca 13 km,
  6. Izgradnja spojnog cjevovoda Donji Oštrc – Bučari PEHD 110, cca 2 km,
  7. Izgradnja – rekonstrukcija izgrađenog cjevovoda “Vodovod Kostanjevac” , sadašnji profil cijevi je PEHD 50, a potreban je profil PEHD 110, cca 9 km,

 

Općina Žumberak je na sjednici općinskog Vijeća donjela odluku o promjeni investitora, tako da će sve potvrde glavnih projekata glasiti na “Komunalno Žumberak” d.o.o. kojem je Općina Žumberak 100%-tni vlasnik i koji je jedini distributer vode na području Općine.