Općina Žumberak

Vijesti iz Općine Žumberak

Na temelju članka 52 i 53. Statuta Općine Žumberak (“Glasnik Zagrebačke županije» broj 05/2006) te članka 21. Poslovnika Općinskog Poglavarstva Općine Žumberak (Glasnik Zagrebačke županije broj16/2007 ). Općinsko poglavarstvo Općine Žumberak na 7. redovnoj sjednici održanoj 03.09.2007. godine donijelo je […]