Općina Žumberak

Vijesti iz Općine Žumberak

Novi portal sa vijestima

Novi portal sa vijestima

Kako bi ubrzali ažuriranje web stranica i time posjetiteljima ovih web stranica pružili bržu i točniju informaciju o tome što se događa na području Općine Žumberak, dodali smo stranicama novu platformu za ažuriranje vijesti, objavljivanje informacije i razmjenu podataka. Prelazak […]

Pravilnik o unutarnjem redu Općine Žumberak

Na temelju članka 53. Stavka 1. Statuta Općine Žumberak (Glasnik Zagrebačke županije broj 05/2006) Poglavarstvo Općine Žumberak na sjednici održanoj 18.01.2009. godine donijelo je   PRAVILNIK o unutarnjem redu I.OPĆE ODREDBE   Članak 1. Ovim pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje […]

Odluka o davanju Koncesije

Odluka o davanju koncesije