Ispis

JAVNI POZIV SVIM REDOVITIM STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE ŽUMBERAK ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Žumberak (“Glasnik zagrebačke Županije br(29/09,08/12,14/13) Općinsko vijeće Općine Žumberak na svojoj 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine donijelo je Zaključak o dodjeli i visini studenskih stipendija za akademsku godinu 2015/2016. Te se ovim putem upućuje

 

 

 

JAVNI POZIV SVIM REDOVITIM STUDENTIMA

SA PODRUČJA OPĆINE ŽUMBERAK ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

 

1.Pravo na stipendiju ostvaruju:

 

-redoviti studenti, te da nisu ponavljali godinu u posljednje dvije godine školovanja. (dokaz potvrda fakulteta o redovnom studiranju – original potvrda ),

 

– da nisu stariji od 26 godina,

 

-da je prijavljeno prebivalište na području Općine Žumberak najmanje tri (3) godine

(dokaz preslika osobne iskaznice).

 

 

2. Za akademsku godinu 2015/2016. dodijeliti će se najviše 5 stipendija .

 

 

Stipendija se dodjeljuje za jednu akademsku godinu odnosno (9) mjeseci.

 

Iznos stipendije utvrđuje se u mjesečnom iznosu 500,00 kn (petsto ) kuna.

 

3. Prijave za dodjelu stipendija sa svom potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenim omotnicama zaključno s 05. veljače 2016.

– osobno u jedinstveni upravni odjel Općine Žumberak ili

– preporučenom poštom na adresu Općina Žumberak Kostanjevac 5. 10455 Kostanjevac s naznakom: javni poziv za stipendije2015/2016.

 

 

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne sadrže zatražene originale kao i one koje ne pristignu u određenom roku neće se razmatrati.

 

 

Klasa: 604-01/16-01-01

Urbroj: 238/34-16-01-01

U Kostanjevcu 21. siječanj 2016.

 

Načelnik

Zdenko Šiljak

 

 

U prilogu se nalazi prijavni obrazac.

ZAHTJEV ZA STIPENDIJU