Ispis

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA U 2012. GODINI

STANJE NA DAN: 31.12.2012.OPĆINA ŽUMBERAK
RBR. VRSTA UGOVORA DATUM SKLAPANJA IZNOS BEZ PDV-A IZNOS S PDV-OM RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN SUBJEKT S KOJIM JE SKLOPLJEN DATUM IZVRŠENJA PLAĆANJE IZ PRORAČUNA JEDINICE
(DA ili NE)
DRUGI IZVOR FINANCIRANJA, AKO NIJE PRORAČUN JEDINICE
1 ugovor o ustupanju služnosti 20.2.2012 HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Karlovac da
2 aneks ugovora o sufinanciranju cjene srednjoškolskih iskaznica 1.2.2012 01.01-31.06.2012. Samoborček d.o.o. i Autoturist Samobor d.o.o. 31.6.2014 da
3 ugovor o savjetodavnim uslugama br. 004/2012 20. 02,2012 24.000,00 29.520,00 17.02.2012. LIC SAVJETOVANJE 17.2.2013 da
4 ugovor o izradi video priloga u kompilaciji zračnih video snimaka i snimaka sa tla 21.2.2012 4.900,00 6027,00 Dario i djeca promo d.o.o. da
5 ugovor o suradnji 19.02.2012. 87.400,00 01.01.-28.02.2012. Ministartvo socijalne politike i mladih 29.2.2012 da
6 sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS stanice Samobor na prostoru općine Žumberak 7.5.2012 Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Samobor da
7 ugovor o suradnji 8.5.2012 437.000,00 01.03.-31.12.2012. Ministarstvo socijalne politike i mladih 31.12.2012 ne
8 ugovor 11.6.2012 3,450,00 24.6.2012-01.07.2012 Gradsko društvo crvenog križa Jastrebarsko 01.07.2012. da
9 sporazum o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke Županije 25.7.2012 Zagrebačka županija ne
10 ugovor broj 73-05-04-12 o suradnji na provedbi programa međugeneracijske solidarnosti “pomoć u kući starijim osobama “u 2012 godini 5.7.2012 52.440,00 05.07.2012-31.12.2012 Zagrebačka županija 31.12.2012. da
11 Ugovor o priključenju br 401705-120065-00110100 30.07.2012. 6.210,00 7.762,50 30.07.2012. HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Karlovac da
12 Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanje platnih usluga br 2002847795 4.9.2012 Zagrebačka banka da
13 ugovor o prijevozu učenika osnovne škole Kostanjevac -Kalje i Ruda Pribićka 03.09.2012. 6.950,00 mjesečno 01,09,-30.09.2012. Osnovna škola K.A. Stepinac Krašić 31.12.2012 ne