Ispis

JAVNA NABAVA- EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA

OPĆINA ŽUMBERAK

KOSTANJEVAC 5

10455 KOSTANJEVAC

U Kostanjevcu 31.12.2011.

 

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA U 2011. GODININI

 

 

 

 

Urudžbeni broj Datum primitka ugovora POPIS AKTA

(kratka oznaka sadržaja )

Napomena
001/2011 07.03.2011 Dječji vrtić Didi o izvođenju programa predškole na području općine Žumberak  
002/2011 11.03.2011. Ministarstvo obitelji i međugeneracijske solidarnosti “Program pomoć u kući starijim osobama”  
003/2011 15.04.2011. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – sufinanciranje programa sanacije divljih odlagališta komunalnog otpada na lokaciji Sošice – Cvitkovača  
004/2011 31.03.2011 Sporazum o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2011-2012. godine  
005/2011 12.05.2011 Ugovor o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra za razdoblje 2011-2014 .  
006/2011 12.05.2011 Ugovor o korištenju javne usluge – HEP

Stan Tuđan Damir

 
007/2011 29.08.2011 HEP – Dalekovod Jurkovo selo  
008/2011 05.09.2011 Autotransport Karlovac d.d. Ugovor o prijevozu učenika za razdoblje 05.09.-31-12.2011.  
009/2011 01.09.2011 Samoborček i Autoturist Samobor – sufinanciranje cijene srednjoškolskih iskaznica  
010/2011 19.09.2011 Osnovna škola A. Stepinac Krašić

Ugovor o prijevozu učenika osnovne škole na relaciji Kostanjevac – Kalje i Ruda Pribićka-Krašić Ruda Pribiićka

 
011/2011 06.09.2011 Zg županija Ugovor o financiranju prijevoza učenika srednjih škola slabijeg socijalnog imovinskog statusa za školsku godinu 2011/2012.  
012/2011 06.09.2011 Ugovor o suradnji na provedbi programa međugeneracijske suradnje

Pomoć u kući starijim osobama u 2011. godini

 
013/2011 01.10.2011. Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva

 

Ugovor o sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području općine Žumberak

 
014/2011 21.11.2011 Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva

1.Dodatak ugovora o zajedničkom financiranju

 
015/2011 01. 09.2011 Ugovor o sufinanciranju sanacije krovišta na poslovno stambenoj zgradi Kostanjevac 12/A  
016/2011 09.09.2011 HR –Šume i Vlado Bernardić

Ugovor o najmu stana na neodređeno vrijeme sa slobodno ugovorenom najamninom Kostanjevac 12/a

 
017/2011 29. 11.2011 Zagrebačka županija

Ugovor o sufinanciranju radova pojačanog održavanja nerazvrstane prometnice Hartje – Sopote – Sošice

 
018/2011 03.11.2011 Ceste Karlovac d.o.o.

Ugovor o građenju asfaltiranje ceste Hartje- Sopote –Sošice

 
019/2011 28.10.2011 PABO –ING d.o.o. Ugovor o stručnom nadzoru

cesta Hartje- Sopote –Sošice

 
020/2011 01.12.2011. Ugovor o djelu Damir Tuđan održavanje WEB – stranice