Općina Žumberak

Vijesti iz Općine Žumberak

Revizija plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. godinu -izvješće o provedenom postupku savjetovanja sa javnošću

 Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš    Prijedlog odluke kojom nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš   Izvješće o provedenom postupku savjetovanja sa javnošću        

Poziv građanima- Predstavljanje LAG natječaja

Poziv građanima- Predstavljanje LAG natječaja

Revizija plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. godinu

  Obrazac za savjetovanje sa javnošću   Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Žumberak za razdoblje 2018.-2023. godinu   Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš   […]

Obavijest korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada sa područja općine Žumberak

Obavijest korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada   Odluka o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada