Javna nabava

Sanacija fasade na društvenim domovima DVD Oštrc i DVD Sošice-POZIVNI NATJEČAJ

  Sanacija fasade na društvenim domovima DVD Oštrc i DVD Sošice – POZIVNI NATJEČAJ     TROŠKOVNIK sanacije fasade na društvenim domovima DVD Oštrc i DVD Sošice      

PRAVILNIK O NABAVI ROBA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI

Na temelju članka 18. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13). članka 49. Statuta općine Žumberak (Službeni glasnik Zagrebačke županije broj: 29/09,08/12,14/13, ), Načelnik općine donosi   PRAVILNIK O NABAVI ROBA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI […]