Komunalno “Žumberak”

Obavijesti komunalnog poduzeća

Plan upravljanja vodama za razdoblje 2013. – 2018.g.

Prema planu Hrvatskih voda osigurana su financijska sredstva za izgradnju preostale vodne infrastrukture na vodoopskrbnom sustavu Žumberak. Planirana financijska sredstva iznose 18.800.000,00 kn, koja će se koristiti sukladno važećim potvrdama glavnih projekata u razdoblju 2013. – 2018.g.

Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije

Hrvatske vode, Zagreb i “Komunalno Žumberak” d.o.o., Kostanjevac sklopit će Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području vodoopskrbnog sustava Žumberak.