Načelnik Općine Žumberak, Zdenko Šiljak

Modernizacija javne rasvjete na području Općine Žumberak-POZIVNI NATJEČAJ

04.12.2020. Zapisnik o otvaranju ponuda   ______________________________________________________________________________________________________ Izmjena i dopuna poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave :Modernizacija javne rasvjete u općini ŽUmberak,Kalje,Sošice,Kostanjevac,Željezno Žumberačko od 17. studenog 2020. godine   Izmijenjeni poziv na dostavu ponude   […]

Javni poziv redovnim studentima sa područja Općine Žumberak akademske godine 2020./2021.

  Odluka o dodjeli stipendija       Javni poziv svim redovnim studentima 2020/2021   Zahtjev za stipendiju   Izjava studenta da ne prima drugu stipendiju  

Poziv na javni uvid i raspravu za Program gospodarenja šumama šumoposjednika

Uvid i rasprava ŽUMBERAČKE ŠUME      

Monitoring b- izvješća o provedenoj analizi vode za ljudsku potrošnju

Monitoring b -ZO KOSTANJEVAC   Monitoring b- ZO SOŠICE OŠTRC