Ispis

Lokalna akcijska grupa VallisColapis poziva vas na konferenciju pod nazivom “Mogućnosti za poljoprivredu i turizam kroz društveno poduzetništvo“

Lokalna akcijska grupa VallisColapis poziva vas na konferenciju pod nazivom “Mogućnosti za poljoprivredu i turizam kroz društveno poduzetništvo“ koju organiziramo u sklopu projekta „Razvoj tržišta domaće hrane kroz društveno poduzetništvo“. Konferencija će se održati u petak 24. rujna 2021. godine s početkom u 13 h u Žumberačkom izletištu Sošice (Sošice 17a, Žumberak). Na konferenciji sudjeluju i sa sudionicima dijele svoja iskustva s društvenim poduzetništvom:

Hrvoje Kolman, HR-Koncept d.o.o.-  nositelj projekta, najveći domaći web portal za prodaju hrane

Jasmina Cvetković, direktorica društvenog poduzeća Aurora Colapis d.o.o.

Krešo Rogoz, Croatia Open Land d.o.o. – turistička agencija koja na području Pokuplja i Žumberka organizira turističke sadržaje

Dr.sc Draženka Birkić, Veleučilište Karlovac

Konferenciju organiziramo u sklopu projekta „Razvoj tržišta domaće hrane kroz društveno poduzetništvo“ čiji je nositelj poduzeće HR-Koncept d.o.o. Projekt je financiran od strane Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I. i to s 1.174.673,70 kn. Projekt traje od 01. listopada 2020. do 1. travnja 2023. godine, te je u sklopu njegove provedbe tvrtka HR-Koncept d.o.o. transformirana u društveno poduzeće.

HR-Koncept d.o.o. poduzeće je osnovano 2009. godine sa sjedištem u Nedelišću u Međimurskoj županiji. Tvrtka je od početka svojeg poslovanja svoju poslovnu politiku gradila na internetskom trgovanju isključivo hrvatskim proizvodima (dostava paketa na kućni prag). Tvrtka je pokrenula web portal Finoteka.com koji je najstariji i još uvijek vodeći domaći portal za internetsku prodaju hrvatskih poljoprivrednih proizvoda.

LAG VallisColapis od 2009. godine provodi metodologiju lokalnog razvoja vođenog od strane zajednice (CLLD – Community Led Local)  na području 14 ruralnih općina i gradova Karlovačke i Zagrebačke županije (Pokuplje i Zapadni Žumberak). Kroz provedbu LEADER-CLLD metodologije ruralnog razvoja LAG intenzivno radi na uključivanju građana u donošenje lokalnih razvojnih dokumenata i javnih politika, s posebnim naglaskom na društveno poduzetništvo.