Broj pregleda: 15

Javna rasprava o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Žumberak

https://www.dropbox.com/s/sxh7vya44b56412/OBRAZAC-javna%20rasprava%20o%20na%C4%8Dinu%20pru%C5%BEanja%20javne%20usluge%20sakupljanja%20komunalnog%20otpada%20na%20podru%C4%8Dju%20Op%C4%87ine%20%C5%BDumberak.docx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/gunn2ih3jxbxns8/Nacrt%20Odluke%20o%20na%C4%8Dinu%20pru%C5%BEanja%20javne%20usuge%20sakupljanja%20komunaln.pdf?dl=0


Broj pregleda: 35

JAVNI POZIV za zapošljavanje u sklopu projekta „Zaželi s nama“ UP.02.1.1.16.0187 Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

https://www.dropbox.com/s/t9wn9vj1p9e6z98/GDCK-Javni%20poziv%20ZA%C5%BDELI%20S%20NAMA.docx?dl=0


Broj pregleda: 29

EKO FLOR Plus- obavijest o novim cijenama

https://www.dropbox.com/s/nhkfvl6fig8ajur/Obrazlo%C5%BEenje%20prora%C4%8Duna%20za%202023%20docx..docx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/peillhc429wy18e/SUGLASNOST%20ISPRAVNA.pdf?dl=0


Broj pregleda: 36

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/ akademsku godinu 2022./2023. za učenike i studente.

https://www.dropbox.com/s/asz3g0xl0dquepo/PRIVREMENA%20LISTA%20ZA%20DODJELU%20STIPENDIJA%202022.%20-%202023.%20%20-%20ZA%20OBJAVU.xls?dl=0