Ispis

OPĆINA ŽUMBERAK – OSNOVNE I INFORMACIJE ZA KONTAKT

Općina Žumberak – informacije

Osnovne informacije o općini Žumberak.

ADRESA I TELEFONI

Općina Žumberak
Kostanjevac 5
10455 Kostanjevac

Tel: 01 / 6279 907
Mob: 099 / 6279 907
Fax: 01 / 6272 186

E-mail adresa:
[email protected]
[email protected]

PREDSTAVNICI IZVRŠNE VLASTI

Zdenko Šiljak – Načelnik općine
Marko Vlahović – Zamjenik načelnika

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Svjetlana Ognjanovac Josipović

POPIS ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

Mahovlić Josip, HSS – predsjednik Općinskog vijeća
Morduš Milan , HDZ- zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Mrazović Ivica, HSS
Kovačević Petar, HSS
Štojs Ankica, HSS
Bogović Ivica, HDZ
Juratovac Juraj , HDZ

Radić Nikica, Kandidacijska lista grupe birača

OSTALO

OIB: 09535394755