Ispis

“Vode Žumberak” – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

2022. GODINA

Izvješće o donacijama u 2022.. godini

2021. GODINA

GFI za 2021. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2021. godinu

Potvrda o predaji dokumentacije za 2021. godinu

Izvješće o donacijama u 2021. godini

2020. GODINA

Izvješće o donacijama u 2020. godini

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2020. godinu

Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

Potvrda o predaji dokumentacije za 2020. godinu

2019. GODINA

Izvješće o donacijama za 2019. godinu

Financijski izvještaj za 2019. godinu

 Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2019 godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

Potvrda o predaji dokumentacije za 2019 godinu

2018. GODINA

Potvrda o predaji dokumentacije za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu

Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu

GFI za 2018. godinu

Izvješće o donacijama za 2018. godinu -Vode Žumberak

2017. GODINA

Potvrda o primitku dokumentacije za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2017. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu

GFI za 2017. godinu VODE ŽUMBERAK

Izvješće o donacijama za 2017. godinu

2016. GODINA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. godinu

GFI za 2016. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2016. godinu

Izvješće o donacijama za 2016. godinu

“Vode Žumberak” – Financijski izvještaji