Ispis

Revizija plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. godinu

 

Obrazac za savjetovanje sa javnošću

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Žumberak za razdoblje 2018.-2023. godinu

 

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

 

PGO-ŽUMBERAK (revizija plana)