Ispis

OBAVIJEST: Tečaj sigurnog rukovanja pesticidima – Općina Krašić

Općina Krašić u općinskoj vijećnici u petak 26. veljače sa početkom u 16:00 sati organizira tečaj za sigurno rukovanje i sigurnu upotrebu pesticida prema Pravilniku o uspostavi akcijskoga okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Cijena tečaja iznosi 350,00 kuna, a uključuje skriptu, predavanje, provođenje ispita, izradu potvrde o položenom ispitu i izradu iskaznice.

Pozivamo sve zainteresirane neka se prijave u Općinu Krašić na telefon: 01/6270-488.