Ispis

Obavijest o sukobu interesa u području javne nabave

OBAVIJEST
O SUKOBU INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj
90/11, 80/13,143/13): trgovačko društvo KOMUNALNO ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac 5, Kostanjevac , OIB: 35311551190 objavljuje da u smislu navedene zakonske odredbe ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi bilo u sukobu interesa.

U Kostanjevac , 19.02. 2015.

 

Komunalno Žumberak d.o.o.