Ispis

Natavak provedbe programa “Pomoć u kući starijim osobama”

Nakon pauze od 30 dana koja je nastupila zbog izvjesnih problema sa Ministarstvom socijalne politike i mladih koje je glavni potpisnik ugovora sa Općinom Žumberak došlo je do povoljnog ishoda za korisnike programa ” Pomoć u kući”, a to je da je 17.srpnja 2013. došlo do novog potpisivanja ugovora sa Ministarstvom socijalne politike i mladih pod KLASOM: 550-01/12-01/41 i URBROJEM: 519-05-2-1/3-13-15 na period do 31.prosinca 2013.

Sam program se provodi od 2006.godine.

Najavljane su promjene u Zakonu o socijalnoj skrbi do kojih je i došlo a koje su utjecale na smanjenje broja korisnika sa dosadašnjih 200 na novih 150 korisnika,stupanjem na snagu novog zakona nadležni centar za socijalnu skrb Jastrebarsko u buduće će donositi rješenje o prava korištenja usluga Programa “Pomoć u kući starijim osobama” a jedan od bitnih kriterija biti će imovinski cenzus korisnika.

 

Te promjene su nažalost ujedno i utjecale na smanjivanje broja izvoditelja programa sa dosadašnjih 12 izvoditelja na novih 10 koji čine : 1 voditeljica tima, 1 medicinska sestra, 8 gerontodomaćica i 2 pomoćna radnika.

 

Nadamo se daljnjoj uspješnoj provedbi ovog programa na području Općine Žumberak kao i do sada.