Ispis

EKO-FLOR PLUS pokreće ovrhe

Obavještavamo Vas da je tvrtka „EKO-FLOR PLUS“ d.o.o. pokrenula postupak prisilnih naplata nenaplaćenih potraživanja s dospijećem zaključno do 30. svibnja 2013. godine, a kako smo i najavili u našem dopisu od 10. listopada 2013. godine.

Ovim putem želimo ukazati da ovršenici koji podmire svoju obvezu u roku od 8 dana od primitka rješenja o ovrsi, a sukladno uputama iz same ovrhe, mogu izbjeći plaćanje dijela ovršnih troškova.

To konkretno znači da ukoliko ovršenik podmiri svoju obvezu u roku od 8 dana po primitku rješenja o ovrsi, tada osim podmirenja glavnice i pripadajućih zateznih kamata, jedini troškovi koje treba podmiriti temeljem zaprimljenog rješenja o ovrsi, sastoje se isključivo od: troškova sastava ovršnog prijedloga uvećanog za PDV, javnobilježničke nagrade uvećane za PDV te troška dostave uvećanog za PDV.

Ukoliko ovršenik ne podmiri svoju obvezu u zadanim rokovima, morat će osim gore navedenih troškova, snositi i ostale troškove sukladno primljenom rješenju.

Voditelj komunalnih poslova

Zdenko Komorčec

cid:image001.png@01CE5183.599FBED0

Mokrice 180C, 49243 Oroslavje
( tel: + 385 587 827

mob.:099 2179 502
7 fax: + 385 587 849
* e-mail: [email protected]flor.hr

{ web: www.eko-flor.hr