Ispis

Obavijest o dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Žumberak

 

O B A V I J E S T    O   D E Ž U R S T V U    O P Ć I N S K O G     I Z B O R N O G

P O V J E R E N S T V A    O P Ć I N E     Ž U M B E R A K

 

 

PETAK, 21. TRAVNJA 2017.                                                                                                  08,00-16,00 SATI

 

OD SUBOTE, 22. TRAVNJA DO NEDJELJE, 23. TRAVNJA 2017. 

10,00-14,00 SATI

 

OD PONEDJELJKA, 24. TRAVNJA DO PETKA, 28. TRAVNJA 2017.                     

08,00- 16,00 SATI

 

OD SUBOTE, 29. TRAVNJA DO PONEDJELJKA, 01. SVIBNJA 2017.                    

10,00- 14,00 SATI

 

UTORAK, 02. SVIBNJA 2017.

08,00- 16,00 SATI

 

SRIJEDA, 03. SVIBNJA 2017.                                                                                                

08,00-20,00 SATI

 

ČETVRTAK, 04. SVIBNJA 2017.                                                                                          

08,00-24,00 SATI