Ispis

Oštrc: Asfaltiranje ceste prema crkvi Sv. Marije Magdalene

Prilaznu cestu crkvi Sv. Marije Magdalene pripremilo je za asfaltiranje poduzeće Komunalno “Žumberak”. U sklopu je to nastojanja Općine Žumberak da olakša svojim stanovnicima pristup sakralnim objektima poput crkava ali i grobljima. U ostalim galerijama možete naći još sličnih fotografija sa raznih žumberačkih lokacija.

Galerija je pregledana 582 puta.