Ispis

Bruto bilanca za 2009. godinu

OPĆINA ŽUMBERAK, Kostanjevac 5, 10455 KOSTANJEVAC, REPUBLIKA HRVATSKA

BRUTTO BILANCA Od razreda 0 do razreda 9 U razdoblju od 1.01.2009 do 31.12.2009
Broj
Početno stanje
Promet
Saldo
računa Naziv računa Duguje Potražuje Duguje Potražuje Duguje Potražuje
1 P R I H O D I / P R I M I C I


611110 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
611120 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i drugih samostalnih djelatnost 0.00 0.00 993,078.83 993,078.83 0.00 0.00
61112 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i drugih samostalnih djelatnost 0.00 0.00 993,078.83 993,078.83 0.00 0.00
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 0.00 0.00 993,078.83 993,078.83 0.00 0.00
611210 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih za 0.00 0.00 37,411.47 37,411.47 0.00 0.00
61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih za 0.00 0.00 37,411.47 37,411.47 0.00 0.00
611230 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju 0.00 0.00 28,691.16 28,691.16 0.00 0.00
61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju 0.00 0.00 28,691.16 28,691.16 0.00 0.00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 0.00 0.00 66,102.63 66,102.63 0.00 0.00
611510 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0.00 0.00 19,454.36 19,454.36 0.00 0.00
61151 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0.00 0.00 19,454.36 19,454.36 0.00 0.00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0.00 0.00 19,454.36 19,454.36 0.00 0.00
611 Porez i prirez na dohodak 0.00 0.00 1,078,635.82 1,078,635.82 0.00 0.00
613140 Porez na kuće za odmor 0.00 0.00 28,802.05 28,802.05 0.00 0.00
61314 Porez na kuće za odmor 0.00 0.00 28,802.05 28,802.05 0.00 0.00
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 0.00 0.00 28,802.05 28,802.05 0.00 0.00
613410 Porez na promet nekretnina 0.00 0.00 30,234.76 30,234.76 0.00 0.00
61341 Porez na promet nekretnina 0.00 0.00 30,234.76 30,234.76 0.00 0.00
6134 Povremeni porezi na imovinu 0.00 0.00 30,234.76 30,234.76 0.00 0.00
613 Porezi na imovinu 0.00 0.00 59,036.81 59,036.81 0.00 0.00
614240 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 0.00 0.00 7,114.65 7,114.65 0.00 0.00
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 0.00 0.00 7,114.65 7,114.65 0.00 0.00
6142 Porez na promet 0.00 0.00 7,114.65 7,114.65 0.00 0.00
614530 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 0.00 0.00 20,850.01 20,850.01 0.00 0.00
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 0.00 0.00 20,850.01 20,850.01 0.00 0.00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 0.00 0.00 20,850.01 20,850.01 0.00 0.00
614 Porezi na robu i usluge 0.00 0.00 27,964.66 27,964.66 0.00 0.00
61 Prihodi od poreza 0.00 0.00 1,165,637.29 1,165,637.29 0.00 0.00
633120 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 0.00 0.00 699,877.36 699,877.36 0.00 0.00
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 0.00 0.00 699,877.36 699,877.36 0.00 0.00
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 0.00 0.00 699,877.36 699,877.36 0.00 0.00
633220 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 0.00 0.00 60,800.00 60,800.00 0.00 0.00
63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 0.00 0.00 60,800.00 60,800.00 0.00 0.00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 0.00 0.00 60,800.00 60,800.00 0.00 0.00
633 Pomoći iz proračuna 0.00 0.00 760,677.36 760,677.36 0.00 0.00
634220 Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
63422 Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
634230 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova 0.00 0.00 1,201,580.00 1,201,580.00 0.00 0.00
63423 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova 0.00 0.00 1,201,580.00 1,201,580.00 0.00 0.00
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 0.00 0.00 1,401,580.00 1,401,580.00 0.00 0.00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 0.00 0.00 1,401,580.00 1,401,580.00 0.00 0.00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 0.00 0.00 2,162,257.36 2,162,257.36 0.00 0.00
641320 Kamate na depozite po viđenju 0.00 0.00 7,819.98 7,819.98 0.00 0.00
64132 Kamate na depozite po viđenju 0.00 0.00 7,819.98 7,819.98 0.00 0.00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 0.00 0.00 7,819.98 7,819.98 0.00 0.00
641 Prihodi od financijske imovine 0.00 0.00 7,819.98 7,819.98 0.00 0.00
642190 Naknade za ostale koncesije – pogrebne usluge 0.00 0.00 3,619.05 3,619.05 0.00 0.00
64219 Naknade za ostale koncesije 0.00 0.00 3,619.05 3,619.05 0.00 0.00
6421 Naknade za koncesije 0.00 0.00 3,619.05 3,619.05 0.00 0.00
642210 Prihodi od zakupa nekretnina 0.00 0.00 2,604.00 2,604.00 0.00 0.00
64221 Prihodi od zakupa nekretnina 0.00 0.00 2,604.00 2,604.00 0.00 0.00
642290 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine – najam stanova 0.00 0.00 10,907.79 10,907.79 0.00 0.00
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 0.00 0.00 10,907.79 10,907.79 0.00 0.00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0.00 0.00 13,511.79 13,511.79 0.00 0.00
642360 Prihodi od spomeničke rente 0.00 0.00 404.19 404.19 0.00 0.00
64236 Prihodi od spomeničke rente 0.00 0.00 404.19 404.19 0.00 0.00
642390 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0.00 0.00 7,751.00 7,751.00 0.00 0.00
64239 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0.00 0.00 7,751.00 7,751.00 0.00 0.00
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0.00 0.00 8,155.19 8,155.19 0.00 0.00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 0.00 0.00 25,286.03 25,286.03 0.00 0.00
64 Prihodi od imovine 0.00 0.00 33,106.01 33,106.01 0.00 0.00
651110 Državne upravne pristojbe 0.00 0.00 61.34 61.34 0.00 0.00
65111 Državne upravne pristojbe 0.00 0.00 61.34 61.34 0.00 0.00
6511 Državne upravne i sudske pristojbe 0.00 0.00 61.34 61.34 0.00 0.00
651 Administrativne (upravne) pristojbe 0.00 0.00 61.34 61.34 0.00 0.00
652410 Doprinosi za šume 0.00 0.00 69,693.59 69,693.59 0.00 0.00
65241 Doprinosi za šume 0.00 0.00 69,693.59 69,693.59 0.00 0.00
6524 Doprinosi za šume 0.00 0.00 69,693.59 69,693.59 0.00 0.00
652610 Naknada za izvanredni prijevoz 0.00 0.00 640.00 640.00 0.00 0.00
65261 Naknada za izvanredni prijevoz 0.00 0.00 640.00 640.00 0.00 0.00
652690 Ostali nespomenuti prihodi 0.00 0.00 121,498.42 121,498.42 0.00 0.00
65269 Ostali nespomenuti prihodi 0.00 0.00 121,498.42 121,498.42 0.00 0.00
6526 Ostali nespomenuti prihodi 0.00 0.00 122,138.42 122,138.42 0.00 0.00
652 Prihodi po posebnim propisima 0.00 0.00 191,832.01 191,832.01 0.00 0.00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 0.00 0.00 191,893.35 191,893.35 0.00 0.00
691110 Raspored prihoda 0.00 0.00 3,552,894.01 3,552,894.01 0.00 0.00
69111 Raspored prihoda 0.00 0.00 3,552,894.01 3,552,894.01 0.00 0.00
6911 Raspored prihoda 0.00 0.00 3,552,894.01 3,552,894.01 0.00 0.00
691 Raspored prihoda 0.00 0.00 3,552,894.01 3,552,894.01 0.00 0.00
69 Raspored prihoda i prijelazni računi 0.00 0.00 3,552,894.01 3,552,894.01 0.00 0.00
6 Prihodi poslovanja 0.00 0.00 7,105,788.02 7,105,788.02 0.00 0.00
U k u p n o z a p r i h o d e / p r i m i t k e :
0.00 0.00 7,105,788.02 7,105,788.02 0.00 0.00
2 R A S H O D I / I Z D A C I


311110 Plaće za zaposlene 0.00 0.00 570,039.61 570,039.61 0.00 0.00
31111 Plaće za zaposlene 0.00 0.00 570,039.61 570,039.61 0.00 0.00
3111 Plaće za redovan rad 0.00 0.00 570,039.61 570,039.61 0.00 0.00
311 Plaće 0.00 0.00 570,039.61 570,039.61 0.00 0.00
312190 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 0.00 0.00 21,095.58 21,095.58 0.00 0.00
31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 0.00 0.00 21,095.58 21,095.58 0.00 0.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0.00 0.00 21,095.58 21,095.58 0.00 0.00
312 Ostali rashodi za zaposlene 0.00 0.00 21,095.58 21,095.58 0.00 0.00
313210 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0.00 0.00 85,491.28 85,491.28 0.00 0.00
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0.00 0.00 85,491.28 85,491.28 0.00 0.00
313221 Osiguranje za slučaj nesreće na radu 0.00 0.00 2,849.76 2,849.76 0.00 0.00
31322 Osiguranje za slučaj nesreće na radu 0.00 0.00 2,849.76 2,849.76 0.00 0.00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0.00 0.00 88,341.04 88,341.04 0.00 0.00
313310 Doprinosi za zapošljavanje 0.00 0.00 10,689.04 10,689.04 0.00 0.00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 0.00 0.00 10,689.04 10,689.04 0.00 0.00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 0.00 0.00 10,689.04 10,689.04 0.00 0.00
313 Doprinosi na plaće 0.00 0.00 99,030.08 99,030.08 0.00 0.00
31 Rashodi za zaposlene 0.00 0.00 690,165.27 690,165.27 0.00 0.00
321110 Dnevnice za službeni put u zemlji 0.00 0.00 5,550.00 5,550.00 0.00 0.00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 0.00 0.00 5,550.00 5,550.00 0.00 0.00
321150 Naknade za prijevoz na službenom putu 0.00 0.00 36,592.00 36,592.00 0.00 0.00
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 0.00 0.00 36,592.00 36,592.00 0.00 0.00
3211 Službena putovanja 0.00 0.00 42,142.00 42,142.00 0.00 0.00
321210 Naknade za prijevoz na posao i s posla 0.00 0.00 15,440.00 15,440.00 0.00 0.00
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 0.00 0.00 15,440.00 15,440.00 0.00 0.00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0.00 0.00 15,440.00 15,440.00 0.00 0.00
321310 Seminari, savjetovanja i simpoziji 0.00 0.00 370.00 370.00 0.00 0.00
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 0.00 0.00 370.00 370.00 0.00 0.00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0.00 0.00 370.00 370.00 0.00 0.00
321 Naknade troškova zaposlenima 0.00 0.00 57,952.00 57,952.00 0.00 0.00
322110 Uredski materijal 0.00 0.00 12,416.15 12,416.15 0.00 0.00
32211 Uredski materijal 0.00 0.00 12,416.15 12,416.15 0.00 0.00
322120 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 0.00 0.00 21,213.43 21,213.43 0.00 0.00
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 0.00 0.00 21,213.43 21,213.43 0.00 0.00
322140 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 0.00 0.00 136.28 136.28 0.00 0.00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 0.00 0.00 136.28 136.28 0.00 0.00
322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 0.00 0.00 207.86 207.86 0.00 0.00
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 0.00 0.00 207.86 207.86 0.00 0.00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0.00 0.00 33,973.72 33,973.72 0.00 0.00
322210 Osnovni materijal i sirovine 0.00 0.00 18,263.40 18,263.40 0.00 0.00
32221 Osnovni materijal i sirovine 0.00 0.00 18,263.40 18,263.40 0.00 0.00
3222 Materijal i sirovine 0.00 0.00 18,263.40 18,263.40 0.00 0.00
322310 Električna energija 0.00 0.00 97,736.72 97,736.72 0.00 0.00
32231 Električna energija 0.00 0.00 97,736.72 97,736.72 0.00 0.00
3223 Energija 0.00 0.00 97,736.72 97,736.72 0.00 0.00
322 Rashodi za materijal i energiju 0.00 0.00 149,973.84 149,973.84 0.00 0.00
323110 Usluge telefona, telefaksa 0.00 0.00 13,353.27 13,353.27 0.00 0.00
32311 Usluge telefona, telefaksa 0.00 0.00 13,353.27 13,353.27 0.00 0.00
323130 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 0.00 0.00 1,929.57 1,929.57 0.00 0.00
323131 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 0.00 0.00 1,929.57 1,929.57 0.00 0.00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0.00 0.00 15,282.84 15,282.84 0.00 0.00
323290 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0.00 0.00 175,094.10 175,094.10 0.00 0.00
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0.00 0.00 175,094.10 175,094.10 0.00 0.00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0.00 0.00 175,094.10 175,094.10 0.00 0.00
323390 Ostale usluge promidžbe i informiranja 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
323440 Dimnjačarske i ekološke usluge 0.00 0.00 10,603.29 10,603.29 0.00 0.00
32344 Dimnjačarske i ekološke usluge 0.00 0.00 10,603.29 10,603.29 0.00 0.00
3234 Komunalne usluge 0.00 0.00 10,603.29 10,603.29 0.00 0.00
323620 Veterinarske usluge 0.00 0.00 10,467.49 10,467.49 0.00 0.00
32362 Veterinarske usluge 0.00 0.00 10,467.49 10,467.49 0.00 0.00
323690 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 0.00 0.00 1,342.00 1,342.00 0.00 0.00
32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 0.00 0.00 1,342.00 1,342.00 0.00 0.00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0.00 0.00 11,809.49 11,809.49 0.00 0.00
323720 Ugovori o djelu 0.00 0.00 9,680.15 9,680.15 0.00 0.00
32372 Ugovori o djelu 0.00 0.00 9,680.15 9,680.15 0.00 0.00
323730 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 0.00 0.00 1,648.20 1,648.20 0.00 0.00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 0.00 0.00 1,648.20 1,648.20 0.00 0.00
323750 Geodetsko-katastarske usluge 0.00 0.00 7,090.00 7,090.00 0.00 0.00
32375 Geodetsko-katastarske usluge 0.00 0.00 7,090.00 7,090.00 0.00 0.00
323790 Ostale intelektualne usluge 0.00 0.00 19,580.00 19,580.00 0.00 0.00
32379 Ostale intelektualne usluge 0.00 0.00 19,580.00 19,580.00 0.00 0.00
3237 Intelektualne i osobne usluge 0.00 0.00 37,998.35 37,998.35 0.00 0.00
323810 Usluge ažuriranja računalnih baza 0.00 0.00 17,445.06 17,445.06 0.00 0.00
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 0.00 0.00 17,445.06 17,445.06 0.00 0.00
3238 Računalne usluge 0.00 0.00 17,445.06 17,445.06 0.00 0.00
323910 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 0.00 0.00 7,245.10 7,245.10 0.00 0.00
32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 0.00 0.00 7,245.10 7,245.10 0.00 0.00
3239 Ostale usluge 0.00 0.00 7,245.10 7,245.10 0.00 0.00
323 Rashodi za usluge 0.00 0.00 276,478.23 276,478.23 0.00 0.00
329110 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 0.00 0.00 114,484.03 114,484.03 0.00 0.00
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 0.00 0.00 114,484.03 114,484.03 0.00 0.00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0.00 0.00 114,484.03 114,484.03 0.00 0.00
329310 Reprezentacija 0.00 0.00 38,386.19 38,386.19 0.00 0.00
32931 Reprezentacija 0.00 0.00 38,386.19 38,386.19 0.00 0.00
3293 Reprezentacija 0.00 0.00 38,386.19 38,386.19 0.00 0.00
329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00 0.00 19,372.58 19,372.58 0.00 0.00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00 0.00 19,372.58 19,372.58 0.00 0.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00 0.00 19,372.58 19,372.58 0.00 0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00 0.00 172,242.80 172,242.80 0.00 0.00
32 Materijalni rashodi 0.00 0.00 656,646.87 656,646.87 0.00 0.00
343110 Usluge banaka 0.00 0.00 2,941.22 2,941.22 0.00 0.00
34311 Usluge banaka 0.00 0.00 2,941.22 2,941.22 0.00 0.00
343120 Usluge platnog prometa 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00
34312 Usluge platnog prometa 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0.00 0.00 3,441.22 3,441.22 0.00 0.00
343 Ostali financijski rashodi 0.00 0.00 3,441.22 3,441.22 0.00 0.00
34 Financijski rashodi 0.00 0.00 3,441.22 3,441.22 0.00 0.00
351210 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00
35121 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00
35 Subvencije 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00
371240 Pomoć i njega u kući 0.00 0.00 136,754.97 136,754.97 0.00 0.00
37124 Pomoć i njega u kući 0.00 0.00 136,754.97 136,754.97 0.00 0.00
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0.00 0.00 136,754.97 136,754.97 0.00 0.00
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0.00 0.00 136,754.97 136,754.97 0.00 0.00
372190 Ostale naknade iz proračuna u novcu – pomoć socijalno ugrožnim 0.00 0.00 119,376.21 119,376.21 0.00 0.00
37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 0.00 0.00 119,376.21 119,376.21 0.00 0.00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0.00 0.00 119,376.21 119,376.21 0.00 0.00
372240 Prehrana u školi socijalno ugroženih učenika 0.00 0.00 24,667.83 24,667.83 0.00 0.00
37224 Prehrana 0.00 0.00 24,667.83 24,667.83 0.00 0.00
372290 Ostale naknade iz prorač. u naravi dovoz vode 0.00 0.00 15,491.93 15,491.93 0.00 0.00
37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi 0.00 0.00 15,491.93 15,491.93 0.00 0.00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0.00 0.00 40,159.76 40,159.76 0.00 0.00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0.00 0.00 159,535.97 159,535.97 0.00 0.00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0.00 0.00 296,290.94 296,290.94 0.00 0.00
381140 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 0.00 0.00 57,922.00 57,922.00 0.00 0.00
38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 0.00 0.00 57,922.00 57,922.00 0.00 0.00
381150 Tekuće donacije sportskim društvima 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00
381190 Ostale tekuće donacije 0.00 0.00 8,100.00 8,100.00 0.00 0.00
38119 Ostale tekuće donacije 0.00 0.00 8,100.00 8,100.00 0.00 0.00
3811 Tekuće donacije u novcu 0.00 0.00 77,022.00 77,022.00 0.00 0.00
381 Tekuće donacije 0.00 0.00 77,022.00 77,022.00 0.00 0.00
38 Ostali rashodi 0.00 0.00 77,022.00 77,022.00 0.00 0.00
391110 Raspored rashoda 0.00 0.00 1,943,566.30 1,943,566.30 0.00 0.00
39111 Raspored rashoda 0.00 0.00 1,943,566.30 1,943,566.30 0.00 0.00
3911 Raspored rashoda 0.00 0.00 1,943,566.30 1,943,566.30 0.00 0.00
391 Raspored rashoda 0.00 0.00 1,943,566.30 1,943,566.30 0.00 0.00
39 Raspored rashoda i prijelazni računi 0.00 0.00 1,943,566.30 1,943,566.30 0.00 0.00
3 Rashodi poslovanja 0.00 0.00 3,887,132.60 3,887,132.60 0.00 0.00
411190 Ostala zemljišta 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
41119 Ostala zemljišta 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
4111 Zemljište 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
421310 Ceste 0.00 0.00 482,197.80 482,197.80 0.00 0.00
42131 Ceste 0.00 0.00 482,197.80 482,197.80 0.00 0.00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0.00 0.00 482,197.80 482,197.80 0.00 0.00
421410 Plinovod, vodovod, kanalizacija 0.00 0.00 47,110.65 47,110.65 0.00 0.00
42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 0.00 0.00 47,110.65 47,110.65 0.00 0.00
421440 Energetski i komunikacijski vodovi – jav.ras. 0.00 0.00 55,348.32 55,348.32 0.00 0.00
42144 Energetski i komunikacijski vodovi 0.00 0.00 55,348.32 55,348.32 0.00 0.00
421490 Ostali nespomenuti građevinski objekti 0.00 0.00 163,954.70 163,954.70 0.00 0.00
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 0.00 0.00 163,954.70 163,954.70 0.00 0.00
4214 Ostali građevinski objekti 0.00 0.00 266,413.67 266,413.67 0.00 0.00
421 Građevinski objekti 0.00 0.00 748,611.47 748,611.47 0.00 0.00
422110 Računala i računalna oprema 0.00 0.00 5,798.02 5,798.02 0.00 0.00
42211 Računala i računalna oprema 0.00 0.00 5,798.02 5,798.02 0.00 0.00
4221 Uredska oprema i namještaj 0.00 0.00 5,798.02 5,798.02 0.00 0.00
422390 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 0.00 0.00 6,796.94 6,796.94 0.00 0.00
42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 0.00 0.00 6,796.94 6,796.94 0.00 0.00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0.00 0.00 6,796.94 6,796.94 0.00 0.00
422 Postrojenja i oprema 0.00 0.00 12,594.96 12,594.96 0.00 0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0.00 0.00 761,206.43 761,206.43 0.00 0.00
491110 Raspored rashoda 0.00 0.00 811,206.43 811,206.43 0.00 0.00
49111 Raspored rashoda 0.00 0.00 811,206.43 811,206.43 0.00 0.00
4911 Raspored rashoda 0.00 0.00 811,206.43 811,206.43 0.00 0.00
491 Raspored rashoda 0.00 0.00 811,206.43 811,206.43 0.00 0.00
49 Raspored rashoda 0.00 0.00 811,206.43 811,206.43 0.00 0.00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0.00 0.00 1,622,412.86 1,622,412.86 0.00 0.00
U k u p n o z a r a s h o d e / i z d a t k e :
0.00 0.00 5,509,545.46 5,509,545.46 0.00 0.00
3 O S T A L O


11190 Ostala zemljišta 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
1119 Ostala zemljišta 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
111 Zemljište 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
11 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
1 Neproizvedena dugotrajna imovina 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
21310 Ceste 3,015,220.62 0.00 297,197.80 0.00 3,312,418.42 0.00
2131 Ceste 3,015,220.62 0.00 297,197.80 0.00 3,312,418.42 0.00
213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 3,015,220.62 0.00 297,197.80 0.00 3,312,418.42 0.00
21410 Plinovod, vodovod, kanalizacija 13,191,798.87 0.00 47,110.65 0.00 13,238,909.52 0.00
2141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 13,191,798.87 0.00 47,110.65 0.00 13,238,909.52 0.00
21440 Energetski i komunikacijski vodovi 1,439,540.28 0.00 55,348.32 0.00 1,494,888.60 0.00
2144 Energetski i komunikacijski vodovi 1,439,540.28 0.00 55,348.32 0.00 1,494,888.60 0.00
21490 Ostali nespomenuti građevinski objekti 108,781.68 0.00 163,954.70 0.00 272,736.38 0.00
2149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 108,781.68 0.00 163,954.70 0.00 272,736.38 0.00
214 Ostali građevinski objekti 14,740,120.83 0.00 266,413.67 0.00 15,006,534.50 0.00
21 Građevinski objekti 17,755,341.45 0.00 563,611.47 0.00 18,318,952.92 0.00
22110 Računala i računalna oprema 74,045.74 0.00 5,798.02 0.00 79,843.76 0.00
2211 Računala i računalna oprema 74,045.74 0.00 5,798.02 0.00 79,843.76 0.00
22120 Uredski namještaj 30,444.60 0.00 0.00 0.00 30,444.60 0.00
2212 Uredski namještaj 30,444.60 0.00 0.00 0.00 30,444.60 0.00
221 Uredska oprema i namještaj 104,490.34 0.00 5,798.02 0.00 110,288.36 0.00
22310 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 3,782.78 0.00 0.00 0.00 3,782.78 0.00
2231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 3,782.78 0.00 0.00 0.00 3,782.78 0.00
22390 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 11,990.29 0.00 6,796.94 0.00 18,787.23 0.00
2239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 11,990.29 0.00 6,796.94 0.00 18,787.23 0.00
223 Oprema za održavanje i zaštitu 15,773.07 0.00 6,796.94 0.00 22,570.01 0.00
22730 Oprema 9,028.00 0.00 0.00 0.00 9,028.00 0.00
2273 Oprema 9,028.00 0.00 0.00 0.00 9,028.00 0.00
227 “Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene” 9,028.00 0.00 0.00 0.00 9,028.00 0.00
22 Postrojenja i oprema 129,291.41 0.00 12,594.96 0.00 141,886.37 0.00
23110 Osobni automobili 74,800.01 0.00 0.00 0.00 74,800.01 0.00
2311 Osobni automobili 74,800.01 0.00 0.00 0.00 74,800.01 0.00
23130 Kombi vozila 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
2313 Kombi vozila 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
23170 Motocikli 20,400.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00 0.00
2317 Motocikli 20,400.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00 0.00
231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 135,200.01 0.00 0.00 0.00 135,200.01 0.00
23 Prijevozna sredstva 135,200.01 0.00 0.00 0.00 135,200.01 0.00
29210 Ispravak vrijednosti građevinskih objekata 0.00 724,376.41 0.00 161,375.33 0.00 885,751.74
2921 Ispravak vrijednosti građevinskih objekata 0.00 724,376.41 0.00 161,375.33 0.00 885,751.74
29220 Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme 0.00 142,682.97 0.00 37,539.61 0.00 180,222.58
2922 Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme 0.00 142,682.97 0.00 37,539.61 0.00 180,222.58
292 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine 0.00 867,059.38 0.00 198,914.94 0.00 1,065,974.32
29 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine 0.00 867,059.38 0.00 198,914.94 0.00 1,065,974.32
2 Proizvedena dugotrajna imovina 18,019,832.87 867,059.38 576,206.43 198,914.94 17,530,064.98 0.00
42110 Sitni inventar u uporabi 44,791.80 0.00 0.00 0.00 44,791.80 0.00
4211 Sitni inventar u uporabi 44,791.80 0.00 0.00 0.00 44,791.80 0.00
421 Sitni inventar u uporabi 44,791.80 0.00 0.00 0.00 44,791.80 0.00
42 Sitni inventar u uporabi 44,791.80 0.00 0.00 0.00 44,791.80 0.00
49210 Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi 0.00 44,791.80 0.00 0.00 0.00 44,791.80
4921 Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi 0.00 44,791.80 0.00 0.00 0.00 44,791.80
492 Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi 0.00 44,791.80 0.00 0.00 0.00 44,791.80
49 Ispravak vrijednosti sitnog inventara 0.00 44,791.80 0.00 0.00 0.00 44,791.80
4 Sitni inventar 44,791.80 44,791.80 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Nefinancijska imovina 18,064,624.67 911,851.18 626,206.43 198,914.94 17,580,064.98 0.00
111210 Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka 191,982.28 0.00 3,749,790.10 2,843,200.43 1,098,571.95 0.00
111211 Novčana srestva na računu vodovoda 1,596.18 0.00 7.97 0.00 1,604.15 0.00
11121 Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka 193,578.46 0.00 3,749,798.07 2,843,200.43 1,100,176.10 0.00
1112 Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka 193,578.46 0.00 3,749,798.07 2,843,200.43 1,100,176.10 0.00
111410 Prijelazni žiro-račun 0.00 0.00 136,394.00 126,194.00 10,200.00 0.00
11141 Prijelazni žiro-račun 0.00 0.00 136,394.00 126,194.00 10,200.00 0.00
1114 Prijelazni račun 0.00 0.00 136,394.00 126,194.00 10,200.00 0.00
111 Novac u banci 193,578.46 0.00 3,886,192.07 2,969,394.43 1,110,376.10 0.00
113110 Glavna blagajna u domaćoj valuti 10,595.86 0.00 128,192.94 136,555.11 2,233.69 0.00
11311 Glavna blagajna u domaćoj valuti 10,595.86 0.00 128,192.94 136,555.11 2,233.69 0.00
1131 Glavna blagajna 10,595.86 0.00 128,192.94 136,555.11 2,233.69 0.00
113 Novac u blagajni 10,595.86 0.00 128,192.94 136,555.11 2,233.69 0.00
11 Novac u banci i blagajni 204,174.32 0.00 4,014,385.01 3,105,949.54 1,112,609.79 0.00
129120 Potraživanja za predujmove 111,091.71 0.00 75,000.00 186,091.71 0.00 0.00
12912 Potraživanja za predujmove 111,091.71 0.00 75,000.00 186,091.71 0.00 0.00
1291 Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove 111,091.71 0.00 75,000.00 186,091.71 0.00 0.00
129 Ostala potraživanja 111,091.71 0.00 75,000.00 186,091.71 0.00 0.00
12 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo 111,091.71 0.00 75,000.00 186,091.71 0.00 0.00
161310 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 20,109.56 0.00 30,238.90 28,802.05 21,546.41 0.00
16131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 20,109.56 0.00 30,238.90 28,802.05 21,546.41 0.00
1613 Porezi na imovinu 20,109.56 0.00 30,238.90 28,802.05 21,546.41 0.00
161421 Porez na potrošnju 1,912.85 0.00 8,309.12 7,114.65 3,107.32 0.00
16142 Porez na promet 1,912.85 0.00 8,309.12 7,114.65 3,107.32 0.00
161450 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 32,869.31 0.00 22,462.94 20,850.01 34,482.24 0.00
16145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 32,869.31 0.00 22,462.94 20,850.01 34,482.24 0.00
1614 Porezi na robu i usluge 34,782.16 0.00 30,772.06 27,964.66 37,589.56 0.00
161 Potraživanja za poreze 54,891.72 0.00 61,010.96 56,766.71 59,135.97 0.00
164210 Potraživanja za dane koncesije 2,326.52 0.00 2,432.84 3,619.05 1,140.31 0.00
16421 Potraživanja za dane koncesije 2,326.52 0.00 2,432.84 3,619.05 1,140.31 0.00
1642 Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine 2,326.52 0.00 2,432.84 3,619.05 1,140.31 0.00
164 Potraživanja za prihode od imovine 2,326.52 0.00 2,432.84 3,619.05 1,140.31 0.00
165230 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 91,980.00 0.00 0.00 0.00 91,980.00 0.00
16523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 91,980.00 0.00 0.00 0.00 91,980.00 0.00
165240 Doprinosi za šume 29,351.85 0.00 0.00 0.00 29,351.85 0.00
16524 Doprinosi za šume 29,351.85 0.00 0.00 0.00 29,351.85 0.00
1652 Potraživanja za prihode po posebnim propisima 121,331.85 0.00 0.00 0.00 121,331.85 0.00
165 Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima 121,331.85 0.00 0.00 0.00 121,331.85 0.00
166110 Potraživanja od kupaca – najam 3,410.04 0.00 18,133.20 13,511.79 8,031.45 0.00
16611 Potraživanja za prihode od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 3,410.04 0.00 18,133.20 13,511.79 8,031.45 0.00
1661 Potraživanja za prihode koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržišt 3,410.04 0.00 18,133.20 13,511.79 8,031.45 0.00
166430 Potraživanja za prihode na temelju ugovornih obveza 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
16643 Potraživanja za prihode na temelju ugovornih obveza 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
1664 Potraživanja za prihode iz proračunaza finan.redovne djelatnosti korisnika proračuna 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
166 Ostala potraživanja 23,410.04 0.00 18,133.20 13,511.79 28,031.45 0.00
16 Potraživanja za prihode poslovanja 201,960.13 0.00 81,577.00 73,897.55 209,639.58 0.00
1 Financijska imovina 517,226.16 0.00 4,170,962.01 3,365,938.80 1,322,249.37 0.00
231110 Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene 0.00 38,347.19 438,534.00 437,579.64 0.00 37,392.83
23111 Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene 0.00 38,347.19 438,534.00 437,579.64 0.00 37,392.83
2311 Obveze za plaće – neto 0.00 38,347.19 438,534.00 437,579.64 0.00 37,392.83
231410 Porez na dohodak iz plaća 0.00 1,527.64 16,326.39 17,533.39 0.00 2,734.64
23141 Porez na dohodak iz plaća 0.00 1,527.64 16,326.39 17,533.39 0.00 2,734.64
231420 Prirez porezu na dohodak iz plaća 0.00 58.47 741.27 938.20 0.00 255.40
23142 Prirez porezu na dohodak iz plaća 0.00 58.47 741.27 938.20 0.00 255.40
2314 Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća 0.00 1,586.11 17,067.66 18,471.59 0.00 2,990.04
231510 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup 0.00 7,999.47 91,534.49 91,763.70 0.00 8,228.68
231511 Doprinos za mirovinsko osiguranje II stup 0.00 1,941.92 22,339.62 22,224.68 0.00 1,826.98
23151 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0.00 9,941.39 113,874.11 113,988.38 0.00 10,055.66
2315 Obveze za doprinose iz plaća 0.00 9,941.39 113,874.11 113,988.38 0.00 10,055.66
231620 Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje 0.00 7,456.04 86,378.37 85,491.28 0.00 6,568.95
231621 Osiguranje od nesreće na radu 0.00 248.83 2,860.63 2,849.76 0.00 237.96
23162 Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje 0.00 7,704.87 89,239.00 88,341.04 0.00 6,806.91
231630 Obveze za doprinose za zapošljavanje 0.00 845.02 9,714.69 9,689.04 0.00 819.37
23163 Obveze za doprinose za zapošljavanje 0.00 845.02 9,714.69 9,689.04 0.00 819.37
2316 Obveze za doprinose na plaće 0.00 8,549.89 98,953.69 98,030.08 0.00 7,626.28
231 Obveze za zaposlene 0.00 58,424.58 668,429.46 668,069.69 0.00 58,064.81
232130 Stručno usavršavanje zaposlenika 0.00 0.00 370.00 370.00 0.00 0.00
23213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0.00 0.00 370.00 370.00 0.00 0.00
2321 Naknade troškova zaposlenima 0.00 0.00 370.00 370.00 0.00 0.00
232210 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0.00 0.00 35,459.25 37,557.72 0.00 2,098.47
23221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0.00 0.00 35,459.25 37,557.72 0.00 2,098.47
232220 Materijal i sirovine 0.00 0.00 310.01 310.01 0.00 0.00
23222 Materijal i sirovine 0.00 0.00 310.01 310.01 0.00 0.00
232230 Energija 0.00 12,984.87 100,091.38 97,736.72 0.00 10,630.21
23223 Energija 0.00 12,984.87 100,091.38 97,736.72 0.00 10,630.21
2322 Rashodi za materijal i energiju 0.00 12,984.87 135,860.64 135,604.45 0.00 12,728.68
232310 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0.00 831.45 10,554.20 11,884.17 0.00 2,161.42
23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0.00 831.45 10,554.20 11,884.17 0.00 2,161.42
232320 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0.00 14,559.48 94,709.57 94,709.57 0.00 14,559.48
23232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0.00 14,559.48 94,709.57 94,709.57 0.00 14,559.48
232340 Komunalne usluge 0.00 18,860.76 17,412.17 7,603.29 0.00 9,051.88
23234 Komunalne usluge 0.00 18,860.76 17,412.17 7,603.29 0.00 9,051.88
232360 Zdravstvene i veterinarske usluge 0.00 0.00 11,003.25 11,809.49 0.00 806.24
23236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0.00 0.00 11,003.25 11,809.49 0.00 806.24
232370 Intelektualne i osobne usluge 0.00 959.04 35,622.43 37,098.43 0.00 2,435.04
23237 Intelektualne i osobne usluge 0.00 959.04 35,622.43 37,098.43 0.00 2,435.04
232380 Računalne usluge 0.00 0.00 16,415.06 16,415.06 0.00 0.00
23238 Računalne usluge 0.00 0.00 16,415.06 16,415.06 0.00 0.00
232390 Ostale usluge 0.00 0.00 8,459.10 8,585.10 0.00 126.00
23239 Ostale usluge 0.00 0.00 8,459.10 8,585.10 0.00 126.00
2323 Rashodi za usluge 0.00 35,210.73 194,175.78 188,105.11 0.00 29,140.06
232920 Premije osiguranja 0.00 0.00 1,076.43 1,076.43 0.00 0.00
23292 Premije osiguranja 0.00 0.00 1,076.43 1,076.43 0.00 0.00
232930 Reprezentacija 0.00 204.00 33,459.00 35,239.00 0.00 1,984.00
23293 Reprezentacija 0.00 204.00 33,459.00 35,239.00 0.00 1,984.00
232990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00 0.00 10,454.10 10,494.10 0.00 40.00
23299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00 0.00 10,454.10 10,494.10 0.00 40.00
2329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00 204.00 44,989.53 46,809.53 0.00 2,024.00
232 Obveze za materijalne rashode 0.00 48,399.60 375,395.95 370,889.09 0.00 43,892.74
234210 Obveze za kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organi 0.00 0.00 650.00 650.00 0.00 0.00
23421 Obveze za kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organi 0.00 0.00 650.00 650.00 0.00 0.00
2342 Obveze za kamate za primljene zajmove 0.00 0.00 650.00 650.00 0.00 0.00
234310 Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa 0.00 245.08 2,124.43 2,989.05 0.00 1,109.70
23431 Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa 0.00 245.08 2,124.43 2,989.05 0.00 1,109.70
2343 Obveze za ostale financijske rashode 0.00 245.08 2,124.43 2,989.05 0.00 1,109.70
234 Obveze za financijske rashode 0.00 245.08 2,774.43 3,639.05 0.00 1,109.70
237120 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u naravi 0.00 0.00 74,809.72 75,339.12 0.00 529.40
23712 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u naravi 0.00 0.00 74,809.72 75,339.12 0.00 529.40
2371 Obveze za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0.00 0.00 74,809.72 75,339.12 0.00 529.40
237210 Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu 0.00 0.00 15,284.46 17,794.55 0.00 2,510.09
23721 Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu 0.00 0.00 15,284.46 17,794.55 0.00 2,510.09
237220 Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi 0.00 0.00 40,594.88 40,779.88 0.00 185.00
23722 Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi 0.00 0.00 40,594.88 40,779.88 0.00 185.00
2372 Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0.00 0.00 55,879.34 58,574.43 0.00 2,695.09
237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima 0.00 0.00 130,689.06 133,913.55 0.00 3,224.49
239510 Obveze za predujmove 0.00 267.83 0.00 0.00 0.00 267.83
23951 Obveze za predujmove 0.00 267.83 0.00 0.00 0.00 267.83
239540 Ostale nespomenute obveze 0.00 1,525.95 0.00 0.00 0.00 1,525.95
23954 Ostale nespomenute obveze 0.00 1,525.95 0.00 0.00 0.00 1,525.95
2395 Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ost. nespomenute obveze 0.00 1,793.78 0.00 0.00 0.00 1,793.78
239 Ostale tekuće obveze 0.00 1,793.78 0.00 0.00 0.00 1,793.78
23 Obveze za rashode poslovanja 0.00 108,863.04 1,177,288.90 1,176,511.38 0.00 108,085.52
242130 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0.00 0.00 315,461.20 315,461.20 0.00 0.00
24213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0.00 0.00 315,461.20 315,461.20 0.00 0.00
242140 Ostali građevinski objekti 0.00 15,511.08 316,413.67 316,413.67 0.00 15,511.08
24214 Ostali građevinski objekti 0.00 15,511.08 316,413.67 316,413.67 0.00 15,511.08
2421 Građevinski objekti 0.00 15,511.08 631,874.87 631,874.87 0.00 15,511.08
242210 Uredska oprema i namještaj 0.00 0.00 5,798.02 5,798.02 0.00 0.00
24221 Uredska oprema i namještaj 0.00 0.00 5,798.02 5,798.02 0.00 0.00
242270 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0.00 37,939.41 0.00 0.00 0.00 37,939.41
24227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0.00 37,939.41 0.00 0.00 0.00 37,939.41
2422 Postrojenja i oprema 0.00 37,939.41 5,798.02 5,798.02 0.00 37,939.41
242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0.00 53,450.49 637,672.89 637,672.89 0.00 53,450.49
24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 0.00 53,450.49 637,672.89 637,672.89 0.00 53,450.49
2 Obveze 0.00 162,313.53 1,814,961.79 1,814,184.27 0.00 161,536.01
911110 Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu 0.00 16,388,814.71 161,375.33 626,206.43 0.00 16,853,645.81
91111 Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu 0.00 16,388,814.71 161,375.33 626,206.43 0.00 16,853,645.81
911120 Izvori vlasništva iz proračuna za financijsku imovinu 0.00 763,958.78 37,539.61 0.00 0.00 726,419.17
91112 Izvori vlasništva iz proračuna za financijsku imovinu 0.00 763,958.78 37,539.61 0.00 0.00 726,419.17
9111 Vlastiti izvori iz proračuna 0.00 17,152,773.49 198,914.94 626,206.43 0.00 17,580,064.98
911 Vlastiti izvori 0.00 17,152,773.49 198,914.94 626,206.43 0.00 17,580,064.98
91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora 0.00 17,152,773.49 198,914.94 626,206.43 0.00 17,580,064.98
921110 Obračun prihoda i rashoda poslovanja 0.00 0.00 3,552,894.01 3,552,894.01 0.00 0.00
92111 Obračun prihoda i rashoda poslovanja 0.00 0.00 3,552,894.01 3,552,894.01 0.00 0.00
9211 Obračun prihoda i rashoda poslovanja 0.00 0.00 3,552,894.01 3,552,894.01 0.00 0.00
921210 Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine 0.00 0.00 811,206.43 811,206.43 0.00 0.00
92121 Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine 0.00 0.00 811,206.43 811,206.43 0.00 0.00
9212 Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine 0.00 0.00 811,206.43 811,206.43 0.00 0.00
921 Utvrđivanje rezultata poslovanja 0.00 0.00 4,364,100.44 4,364,100.44 0.00 0.00
922110 Višak prihoda poslovanja 0.00 152,304.50 0.00 1,609,327.71 0.00 1,761,632.21
92211 Višak prihoda poslovanja 0.00 152,304.50 0.00 1,609,327.71 0.00 1,761,632.21
9221 Višak prihoda 0.00 152,304.50 0.00 1,609,327.71 0.00 1,761,632.21
922220 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 0.00 0.00 811,206.43 0.00 811,206.43 0.00
92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 0.00 0.00 811,206.43 0.00 811,206.43 0.00
9222 Manjak prihoda 0.00 0.00 811,206.43 0.00 811,206.43 0.00
922 Višak/manjak prihoda 0.00 152,304.50 811,206.43 1,609,327.71 0.00 950,425.78
92 Rezultat poslovanja 0.00 152,304.50 5,175,306.87 5,973,428.15 0.00 950,425.78
961310 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 0.00 20,109.56 28,802.05 30,238.90 0.00 21,546.41
96131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 0.00 20,109.56 28,802.05 30,238.90 0.00 21,546.41
9613 Porezi na imovinu 0.00 20,109.56 28,802.05 30,238.90 0.00 21,546.41
961421 Porez na potrošnju 0.00 1,912.85 7,114.65 8,309.12 0.00 3,107.32
96142 Porez na promet 0.00 1,912.85 7,114.65 8,309.12 0.00 3,107.32
961450 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 0.00 32,869.31 20,850.01 22,462.94 0.00 34,482.24
96145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 0.00 32,869.31 20,850.01 22,462.94 0.00 34,482.24
9614 Porezi na robu i usluge 0.00 34,782.16 27,964.66 30,772.06 0.00 37,589.56
961 Obračunati prihodi od poreza 0.00 54,891.72 56,766.71 61,010.96 0.00 59,135.97
964220 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0.00 4,058.04 13,511.79 18,133.20 0.00 8,679.45
96422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0.00 4,058.04 13,511.79 18,133.20 0.00 8,679.45
9642 Prihodi od nefinancijske imovine 0.00 4,058.04 13,511.79 18,133.20 0.00 8,679.45
964 Obračunati prihodi od imovine 0.00 4,058.04 13,511.79 18,133.20 0.00 8,679.45
965230 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 0.00 91,980.00 0.00 0.00 0.00 91,980.00
96523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 0.00 91,980.00 0.00 0.00 0.00 91,980.00
965240 Doprinosi za šume 0.00 29,351.85 0.00 0.00 0.00 29,351.85
96524 Doprinosi za šume 0.00 29,351.85 0.00 0.00 0.00 29,351.85
9652 Prihodi po posebnim propisima 0.00 121,331.85 0.00 0.00 0.00 121,331.85
965 Obračunati prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 0.00 121,331.85 0.00 0.00 0.00 121,331.85
96 Obračunati prihodi poslovanja 0.00 180,281.61 70,278.50 79,144.16 0.00 189,147.27
971220 Koncesije 0.00 2,326.52 3,619.05 2,432.84 0.00 1,140.31
97122 Koncesije 0.00 2,326.52 3,619.05 2,432.84 0.00 1,140.31
971240 Ostala prava 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
97124 Ostala prava 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
9712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 0.00 22,326.52 3,619.05 2,432.84 0.00 21,140.31
971 Obračunati prihodi od prodaje neproizvedene imovine 0.00 22,326.52 3,619.05 2,432.84 0.00 21,140.31
97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0.00 22,326.52 3,619.05 2,432.84 0.00 21,140.31
9 Vlastiti izvori 0.00 17,507,686.12 5,448,119.36 6,681,211.58 0.00 18,740,778.34
U k u p n o z a o s t a l o :
18,581,850.83 18,581,850.83 12,060,249.59 12,060,249.59 18,902,314.35 18,902,314.35
S V E U K U P N O :
18,581,850.83 18,581,850.83 24,675,583.07 24,675,583.07 18,902,314.35 18,902,314.35
U K U P N I S A L D O :
0.00


0.00