Općina Žumberak

Pravilnik o unutarnjem redu Općine Žumberak

Na temelju članka 53. Stavka 1. Statuta Općine Žumberak (Glasnik Zagrebačke županije broj 05/2006) Poglavarstvo Općine Žumberak na sjednici održanoj 18.01.2009. godine donijelo je   PRAVILNIK o unutarnjem redu I.OPĆE ODREDBE   Članak 1. Ovim pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje […]